Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) - Psikolog Kübra MEŞE

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, psikoloji dünyasında ismini son kırk yılı aşkındır çok sık duyduğumuz ve etkili psikoterapi yöntemlerinden biridir . Duygularla bağlantılı olan davranışlarımızın tutarlı ve kapsamlı teorisinden oluşan çok güçlü bir psikolojik tedavidir. Yani davranışlarımızla duygularımız arasındaki ilişkiyi inceleyen bu yaklaşıma göre psikolojik sorunların temelini işlevsel olmayan düşünce örüntüleri oluşturur. ” İşlevsel olmayan kelime grubunun anlamı burada görevini doğru bir şekilde yerine getirememektir.

Bilişsel davranışçı terapinin amacı nedir?

Çözüm odaklı olan bu yaklaşımda zihnimizdeki bu işlevsel olmayan düşünce yapılarını azaltıp etkili baş etme stratejileri ve problem çözme becerileri yapılandırmak hedeflenir. Öncelikle durumların, düşüncelerin, ve davranışların duyguları nasıl etkilediği belirlenir. Daha sonra işlevsiz düşüncelerin ve davranışların değiştirilerek duyguların değişmesi hedeflenir.
Bilişsel kurama göre , bireylerin düşünce yapısı üçlü bir yapıya sahiptir. En üstte otomatik düşünceler , daha sonra ara düşünceler ve en derinde ise temel inançlar bulunur.
Ara inançlar temel inançları baz alan kural ve varsayımlardır. Temel inançlar ise daha katı ve geneldir. Bireyin diğer insanlara ve hayata temel bakışını ifade eder. Bu kurama göre temel inançlar erken dönemde yani çocuklukta öğrenme yoluyla oluşur ve aynı zamanda ara inançların da içeriğini oluşturur.
Çocukluk döneminde kişi kendisine ve çevresine ilişkin pek çok değerlendirme yapar. Ve bu değerlendirmeler sonucunda birtakım tasarım ve tutumlar geliştirir. Bu tasarı ve tutumlar kişinin kendisine , çevresine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler içerir. ( Beck, 2008 )
Bu değerlendirmelerden gereçeğe daha yakın değerlendirmeler bireyin hayata daha sağlıklı birşekilde uyum gösterebilmesini sağlarken bazıları gerçekten daha uzaktır ve kişide psikolojik sorunlara temel oluşturabilmektedir. Sadece sözel olmayan bu temel inançlar imajlar şeklinde de kodlanabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Prensipleri

1-Bdt , işbirliği ve aktif katılıma önem verir. Bu yolculuk danışanın terapistin rehberliğinde aktif olarak rol aldığı ,işbirliği gerektiren bir süreçtir.
2-Bdt, belirli bir ihtiyaç yolunda hedeflere odaklanır. Terapide öncelikle sorunu tanımlamak ve hedefe yönelik odaklanıp ilerlemek terapistin ve danışanın motivasyonunu arttıracaktır.
3-Bdt’nin odaklandığı zaman dilimi şu andır. Kimi terapi yaklaşımları kaynağını çocukluk dönemindeki olaylara bağlar. Bdt erken dönemdeki öğrenmeyi vurgularken kontrolümüz altındaki içinde bulunulan ana odaklanır.
4-Bdt aynı zamanda sizin kendi terapistiniz olmayı öğreten bir terapi yaklaşımıdır. Bazı teknikleri terapi bittikten sonra kendi kendize de uyguluyabilirsiniz. Ve hayatınızda karşınıza çıkan yeni zorluklara karşı kullanabilirsiniz.
5-Bdt, yapısaldır. Her bir seansın belirli bir rutini ve öncüleri , işleyiş şekli vardır.
6- Hayatta edindiğimiz birçok alışkanlığa olumsuz düşünme alışkanlığını da etkileyebiliri. Ve bdt olumsuz düşünceler ile başetmemizde yardımcı olur.
7-Bdt birçok tekniği içerisinde barındırır. Bireylerin karekterlerine göre değişen psikolojik semptomları anlamlandırma ve tedavide daha faydalı olacaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ‘ nin Yüksek Başarı Oranı’nın Nedeni Nedir?

Bdt , büyük problemleri, küçük sorunlara ayırır. Ve her bir parçayı kişinin karekter yapısı da analiz edilerek ayrı bir teknikle eşleştirir. Ayrıca kşinin ödevlerle kendi duygularını dışarıdan inceleyebilme imkanı mesela yaşadığı öfkeyi yazıya aktarıp inceleme imkanı , aslında bu duygunun ne kadar bencil bir duygu olduğunu inceleme ve gözlemleme imkanını da verecektir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Merhaba...
Size nasıl yardımcı olabilirim?